Dark?
My Wife Is a Demon Queen Color
Bookmark
กำลังติดตาม 13 คน
6.5
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhua
Released 2018
ผู้เขียน Rong Rong
Artist DW
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ
Views ?

My Wife Is a Demon Queen

My Wife Is the Demon Queen, Wo Lao Po Shi Mo Wrang Da Ren, Wo Laopo Shi Mowrang Daren, Wǒ lǎopó shì mówáng dàrén, زوجتي ملكة الشياطين, मेरी श्रीमती दैत्य को रानी हो, 我老婆是魔王大人, 이세계가 체질입니다

เรื่องย่อ My Wife Is a Demon Queen