Dark?
Monsters (2022) Color
Bookmark
กำลังติดตาม 4 คน
7.3
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
Released 2022
ผู้เขียน Arrangot HiGround [Add, ]Odok [Add, ]
Artist Jjangdol
Serialization KakaoPage (Kakao)Kakao Webtoon (Daum)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ
Views ?

อ่านมังงะ Monsters (2022) แปลไทย

Global Invasion: I Was Hunted by the Demons and Became a God, Monsters (2022), 全球侵袭:我被魔族猎杀成神, 妖怪, 요괴

เรื่องย่อ Monsters (2022)

เลือดของสัตว์ประหลาดในเส้นเลือดของเขาระเบิดเมื่อเขาฟื้นจากความตาย! สัตว์ประหลาดที่มีเพียงในเทพนิยายปรากฏขึ้นกลางเมืองในศตวรรษที่ 21 ทำลายอาคารและทำร้ายมนุษย์ กลุ่มมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษต่อพวกเขา! เรื่องราวของ Naro เด็กชายที่ถูกขับไล่ที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด

Comment