Dark?

[red miso soup (Akadashi)] Natsu ni Kaeru no wa Mei (Kimi) no Tame