Dark?

Moumoku no Orihime wa Koukyuu de Koutei to no Koi wo Tsumugu